icon kl

Workshop

Leiderschap in samenwerkingsnetwerken 

Geplaatst op 22 december 2018 door Rudolf Cremer Eindhoven
Workshop

Een workshop voor overheidsmanagers over het initiëren en faciliteren van een tijdelijk samenwerkingsnetwerk rond een complexe beleids-, uitvoerings- of transitieopgave. Centraal staat de vraag hoe invulling kan worden gegeven aan de regierol in het netwerk.

Samenwerkingsnetwerk

Een samenwerkingsnetwerk is tijdelijk en altijd gericht op het oplossen van een urgent vraagstuk. Deelnemers aan het netwerk voelen zich eigenaar van dit vraagstuk, maar beseffen dat ze elkaar nodig hebben om het op te lossen. In het netwerk is sprake van wederzijdse afhankelijkheid. In de workshop wordt ingegaan op de vorming van het netwerk, het nemen van besluiten en het onderhouden vand de onderlinge relaties. 

Leiderschap

In een netwerk is geen formele hiërarchie. Gezag kan niet worden ontleend aan positiemacht, maar wel aan persoonsmacht. In principe kan elke actor in het netwerk een voortrekkersrol vervullen. In de workshop leren de deelnemers wat nodig is om focus en energie in het netwerk te bevorderen en hoe beschikbare kennis en ervaring maximaal kan worden benut. De thema’s van de training zijn urgentie van het vraagstuk benutten, met politiek handelen compromissen bevorderen en faciliteren samenwerking gebaseerd op persoonsmacht.

Opzet

De workshop duurt een dag en wordt in overleg op maat samengesteld. Centraal staat altijd een vraagstuk uit de praktijk van de opdrachtgever.

LinkedIn
Incompany workshop