In praktijk van de macht delen inleiders uit tal van beroepsgroepen hun praktijkervaringen en inzichten. Leer ze kennen en laat je door hen inspireren.


Inleiders

0000-00-00 00:00:00
Inleiders

Vera is theatermaker, acteur, docent en coach. Ze was tot 1993 werkzaam als beeldend kunstenaar, docent kunstgeschiedenis en hoofddocent bij de Stichting Kunstzinnige Vorming Amsterdam.

Improviserend acteren

In 1995 nam ze het initiatief tot de oprichting van STUDIO 5 – productiehuis en acteeropleiding – waarin ze samenwerkt met Helmert Woudenberg, acteur en medeoprichter van het internationaal vermaarde Werkteater. De voor dit theatergezelschap kenmerkende stijl van improviserend acteren is binnen Studio 5 door Vera en Helmert verder uitgewerkt. Vera Boots is sinds 2003 als docent verbonden aan het conservatorium van Rotterdam, sinds 2006 aan de Music Academy van Haarlem en had gastdocentschappen aan diverse kunstopleidingen. 

Het persoonlijke is macht 

Waarom krijgt de een alles voor elkaar met het optrekken van slechts één wenkbrauw en weet een ander na weken van vermoeiende onderhandelingen er een mager compromisje uit te slepen? Als het er écht op aankomt zijn het zelfkennis, mensenkennis en persoonlijke stijl die in machtssituaties de doorslag geven. Het persoonlijke is macht. 

Vuur, Water, Lucht en Aarde

Bij beïnvloeding en macht spelen vier – uiterst herkenbare en basale – vormen van gedrag een rol. In feite kan alles wat er tussen mensen gebeurt, in organisaties, in teams en in onderhandelingen worden opgevat als een uitwisseling van energie. Of eigenlijk van vier energieën: Vuur, Water, Lucht en Aarde. Vera laat je in de context van onderhandelingen en macht improviseren met deze vier gedragsvormen. Haar werkmethode helpt je om razendsnel inzicht te krijgen in je eigen overtuigingskracht en authenticiteit en om te ontdekken waar winst te halen is. Er is aandacht voor je sterke punten en tegelijkertijd voor de kracht van het collectief waar je deel van uitmaakt (directie, team, afdeling).

LinkedIn

Inleiders

0000-00-00 00:00:00
Inleiders

Peter is Managing Partner van Hague Corporate Affairs. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren van bedrijven en organisaties over hun communicatie en public affairs. Hij staat als communicatiespecialist bestuurders, bedrijven en organisaties bij in crisissituaties en geeft media- en crisistrainingen.

Journalist

In het verleden werkte hij onder meer bij zijn eigen bedrijf, Bureau Ter Horst. Peter werkte decennialang als journalist bij o.a. NRC Handelsblad en RTL Nieuws, onder meer als correspondent in Zuid-Afrika en Oost-Europa, en was hoofdredacteur van de Haagsche Courant en het weekblad Intermediair.

De kunst van het framen

Framing is een techniek om de boodschap van het project zo overtuigend mogelijk over het voetlicht te krijgen en minder kwetsbaar te maken voor kritiek. Het is een techniek die ook door stakeholders in de strijd kan worden geworpen. In dat geval kan het nodig zijn de boodschap van deze stakeholder te reframen. Onder leiding van Peter oefen je met het formuleren van overtuigende en eenvoudige boodschappen. Je leert het spel van framing en reframing beter spelen.

LinkedIn

Inleiders

0000-00-00 00:00:00
Inleiders

Wim is trainer, docent, adviseur en auteur. Hij werkt al jaren op de scheidslijn tussen wetenschap en bestuur. Hij schreef er onlangs een boek over onder de titel ‘Haagse oersoep’.

Van binnenuit

Hij is daarnaast lange tijd politiek actief geweest. Hij kent dus de wereld van openbaar bestuur en politiek van binnenuit waardoor hij deze zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk kan duiden.

Omgangsvormen 

Omgangsvormen van bestuurders en van politici roepen veel reacties op. Geen neutrale, maar vaak negatieve. Wie deze omgangsvormen wil begrijpen doet er goed aan dit ‘oordelen’ even achterwege te laten vanuit het besef dat ‘gelijk hebben’ iets anders is dan ‘gelijk krijgen’. En dat onderhandelen met alle kaarten op tafel nog nooit tot groot succes heeft geleid. En dat vaagheid en gebrek aan transparantie soms geboden zijn om een meerderheid achter je beleid te krijgen. En dat het grijpen van kansen bestuurders vaak verder brengt dan het nemen van ‘weloverwogen beslissingen’.

Begrijpen

In plaats van die omgangsvormen te veroordelen moet je ze dus leren begrijpen, wil je iets snappen van de wereld van bestuur en politiek.

LinkedIn

Inleiders

0000-00-00 00:00:00
Inleiders

Paul is filosoof. Van 1980 tot 2015 was hij docent sociale en politieke filosofie aan de Universiteit van Nijmegen en doceerde filosofie van de economie aan de Universiteit van Tilburg.

Praktijk van de macht

Zijn expertise is het denken over de samenleving in historisch perspectief, met name over vraagstukken aangaande de verhouding tussen politiek, economie en ethiek, die tussen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en die tussen individu, gemeenschap en staat. De vraag naar de morele grondslag van een rechtvaardige samenleving vormt hierbij een belangrijk thema. Paul Meijs is daarnaast een veelgevraagde, want inspirerende en prikkelende spreker over macht en machtsrelaties. Hij is met name gespecialiseerd in het verband tussen de praktijk van macht en moraliteit.

Actuele handleiding

Je kunt met Paul Meijs een confronterend gesprek voeren over de realiteit van de macht. Basis voor dit gesprek zijn teksten uit de werken van onder andere Nicolo Machiavelli, Baltasar Gracian, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau en Michel Foucault. Meijs behandelt deze teksten niet als historische geschriften, maar als actuele handleidingen voor bestuurders en managers die vaak niet weten hoe om te gaan met hun macht. In gesprek gaan met Meijs betekent direct geconfronteerd worden met je eigen macht en onmacht. Je krijgt een scherper inzicht in wat macht is, hoe macht functioneert en wat je kunt doen in het dagelijkse machtsspel.

LinkedIn

Inleiders

0000-00-00 00:00:00
Inleiders

Rudolf is een ervaren manager en organisatieadviseur. Hij begeleidt voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland transities en geeft leiding aan programma’s en projecten.

Ambitie

Rudolf begon zijn carrière in de journalistiek. Hij is goed in doorvragen, analyseren, een verhaal maken en dat vertalen naar concrete resultaten. Zijn werkstijl is planmatig met oog voor de haalbaarheid van oplossingen en de menselijke maat. Rudolf is actief als adviseur, manager en facilitator. Hij heeft ervaring met transities en projecten in het sociaal domein, de gezondheidszorg en op het terrein van justitie en asielopvang. 

Ervaring

Rudolf is gespecialiseerd in positioneringsvraagstukken, communicatie en in- en externe beïnvloedingsprocessen. Op de werkvloer introduceert hij graag een ontwikkelingsgerichte en lerende werkwijze. Als trainer verzorgt hij workshops over machtsverhoudingen in werkrelaties en het effectief kiezen van positie in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen.

Werkgebied

Manager, trainer, adviseur

 

LinkedIn

Inleiders

0000-00-00 00:00:00
Inleiders

Communicatie is de rode draad in Marianne's carrière. Ze zet haar kennis van het vak in om relaties en interacties in organisaties te optimaliseren.

Ambitie

Vanuit persoonlijke interesse is Marianne zich gaan verdiepen in filosofie. Dit heeft een nieuwe dimensie gegeven aan haar werkzaamheden als adviseur en trainer. In haar adviezen en trainingen maakt ze gebruik van de praktische ideeën en denkbeelden van oude en hedendaagse filosofen. Een van haar thema's is de perspectivistische lenigheid, het vermogen om je te verplaatsen in de ander.  Haar ambitie is om dit thema te delen en over te brengen op teams en groepen waarmee ze in haar opdrachten samenwerkt.

Brede ervaring

Marianne is opgeleid als Communicatie Manager en praktisch filosoof. Ze heeft een aantal jaren de wereld verkend (UK, USA en Israël).  Als communicatiedeskundige werkt ze inmiddels ruim 25 jaar voor verschillende (internationale) commerciële en publieke organisaties in de bouw-, zorg- en onderwijssector. 

Als zelfstandig adviseur en trainer werkt ze voor uiteenlopende opdrachtgevers in het bedrijfsleven en filosofeert ze met groepen kinderen, jongeren en ouderen, van kleuter tot oma. Ze adviseert over burgerschap en mediawijsheid en geeft trainingen over filosoferen, sociale veiligheid, polarisatie en diversiteit. 

Werkgebied

Facilitator, adviseur, trainer

 

LinkedIn

Praktijkgericht, verdiepend, confronterend en vermakelijk.

al