icon kl

Inleiders

Paul Meijs

Geplaatst op 30 november -0001 door Rudolf Cremer Eindhoven
Inleiders

Paul is filosoof. Van 1980 tot 2015 was hij docent sociale en politieke filosofie aan de Universiteit van Nijmegen en doceerde filosofie van de economie aan de Universiteit van Tilburg.

Praktijk van de macht

Zijn expertise is het denken over de samenleving in historisch perspectief, met name over vraagstukken aangaande de verhouding tussen politiek, economie en ethiek, die tussen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid en die tussen individu, gemeenschap en staat. De vraag naar de morele grondslag van een rechtvaardige samenleving vormt hierbij een belangrijk thema. Paul Meijs is daarnaast een veelgevraagde, want inspirerende en prikkelende spreker over macht en machtsrelaties. Hij is met name gespecialiseerd in het verband tussen de praktijk van macht en moraliteit.

Actuele handleiding

Je kunt met Paul Meijs een confronterend gesprek voeren over de realiteit van de macht. Basis voor dit gesprek zijn teksten uit de werken van onder andere Nicolo Machiavelli, Baltasar Gracian, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau en Michel Foucault. Meijs behandelt deze teksten niet als historische geschriften, maar als actuele handleidingen voor bestuurders en managers die vaak niet weten hoe om te gaan met hun macht. In gesprek gaan met Meijs betekent direct geconfronteerd worden met je eigen macht en onmacht. Je krijgt een scherper inzicht in wat macht is, hoe macht functioneert en wat je kunt doen in het dagelijkse machtsspel.

LinkedIn
Filosoferen over macht