icon kl

Inleiders

Marianne Scheeper

Geplaatst op 30 november -0001 door Rudolf Cremer Eindhoven
Inleiders

Communicatie is de rode draad in Marianne's carrière. Ze zet haar kennis van het vak in om relaties en interacties in organisaties te optimaliseren.

Ambitie

Vanuit persoonlijke interesse is Marianne zich gaan verdiepen in filosofie. Dit heeft een nieuwe dimensie gegeven aan haar werkzaamheden als adviseur en trainer. In haar adviezen en trainingen maakt ze gebruik van de praktische ideeën en denkbeelden van oude en hedendaagse filosofen. Een van haar thema's is de perspectivistische lenigheid, het vermogen om je te verplaatsen in de ander.  Haar ambitie is om dit thema te delen en over te brengen op teams en groepen waarmee ze in haar opdrachten samenwerkt.

Brede ervaring

Marianne is opgeleid als Communicatie Manager en praktisch filosoof. Ze heeft een aantal jaren de wereld verkend (UK, USA en Israël).  Als communicatiedeskundige werkt ze inmiddels ruim 25 jaar voor verschillende (internationale) commerciële en publieke organisaties in de bouw-, zorg- en onderwijssector. 

Als zelfstandig adviseur en trainer werkt ze voor uiteenlopende opdrachtgevers in het bedrijfsleven en filosofeert ze met groepen kinderen, jongeren en ouderen, van kleuter tot oma. Ze adviseert over burgerschap en mediawijsheid en geeft trainingen over filosoferen, sociale veiligheid, polarisatie en diversiteit. 

Werkgebied

Facilitator, adviseur, trainer

 

LinkedIn
Sensitief communiceren